ARAMA SONUÇLARI

Toplam 476 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Depreme Dayanıklı Bina Tasarımında Pasif Kontrol
III. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı
BAKİOĞLU MEHMET, ALDEMİR ÜNAL
Ünal Aldemir Tam metin bildiri
Depreme Dayanıklı Bina Tasarımında Aktif Kontrol
III. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı
ALDEMİR ÜNAL, BAKİOĞLU MEHMET
Ünal Aldemir Tam metin bildiri
ARTÇI SARSINTI TEHLİKE ANALİZİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM
8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs 2015
MÜDERRİSOĞLU ZİYA,YAZGAN UFUK
Ufuk Yazgan Tam metin bildiri
Elastik deprem giriş enerjisi spektrumunun deneysel incelenmesi
Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, Trabzon/TÜRKİYE, 17 Kasım 2018
GÜLLÜ AHMET,YÜKSEL ERCAN,KARADOĞAN HÜSEYİN FARUK
Ercan Yüksel Tam metin bildiri
Elastik Deprem Giriş Enerjisi Spektrumunun Deneysel İncelenmesi
Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı 2017, Trabzon/TÜRKİYE, 7 Eylül 2017
GÜLLÜ AHMET,YÜKSEL ERCAN,YALÇIN MEHMET CEM
Ercan Yüksel Tam metin bildiri
Türkiye ve Çevresinin Aktif Tektoniği ve Marmara Çevresinin Deprem Riski
Yücel Yılmaz Türkiye Jeolojisi Çalıştayı, Çanakkale/TÜRKİYE, 8 Ekim 2004
TAYMAZ TUNCAY, TAN ONUR, YOLSAL SEDA
Seda Yolsal Çevikbilen Davetli konuşmacı
Çerçeve Levha Bağlantısı Farklı İnce Levhalı Çelik Perdelerin Çevrimsel Davranışı
Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İSTANBUL/TÜRKİYE, 31 Mayıs 2011
VATANSEVER CÜNEYT,YARDIMCI NESRİN
Cüneyt Vatansever Tam metin bildiri
Structural modeling and dynamic analysis of a nuclear reactor building Structural Integrity and Failure
2020, Intechopen
OYGUÇ EMİNE EVRİM, HAYIR ABDUL, OYGUÇ REŞAT ATALAY
Reşat Atalay Oyguç Bilimsel KitapKitap Bölümü deprem
Uydu Görüntü Verileri ve Sayısal Arazi Modeli Kullanılarak KAF Gelibolu Işıklar Dağı Kesiminin Jeomorfolojik Jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi
2000, Türkiye Deprem Vakfı
KAYA ŞİNASİ
Şinasi Kaya Kitap
İnşaatçıların deprem hasarlarından doğan sorumlulukları ile hasarlı binaları onarma ve güçlendirme yolları
2000, Su Matbaacılık
TAŞKIN AKGÜL BEYZA
Beyza Taşkın Araştırma ( Tez Hariç) KitabıKitap Bölümü
Orta Yükseklikteki Betonarme Bir Binanın Hasargörebilirliğinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi
8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs 2015
ÇİFTÇİ ZEYNEP,KARA FATMA İLKNUR,FAHJAN YASİN
Yasin Fahjan Tam metin bildiri
Planda Düzensiz Betonarme Bir Binanın Arsa Yöntemi İle Performansının Değerlendirilmesi
8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs 2015
KARA FATMA İLKNUR,FAHJAN YASİN,TAŞKIN AKGÜL BEYZA
Yasin Fahjan Tam metin bildiri
Betonarme Yapıların Performansa Göre Değerlendirilmesinde Esnek Yaklaşım
6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16 Ekim 2007
PAKDAMAR FERHAT,GÜLER KADİR
Yasin Fahjan Tam metin bildiri
Mevcut Yapıların Depreme Hazırlık Değerlendirmesi: Bingöl İli Örneği
Türk Deprem Araştırma Dergisi, Haziran 2021, ISSN: 2687-301X
NEMUTLU OMER FARUK, BALUN BİLAL, SARI ALİ
Ali Sarı Özgün Makale
Sonlu Elemanlar Modeli Anomaliliklerinin Sıvı Depolama Tanklarının Sismik Performans Değerlendirmesine Etkisi
Türk Deprem Araştırma Dergisi, Aralık 2021, ISSN: 2687-301X
AKGUL KAYAHAN, SARI ALİ, ALHAN CENK
Ali Sarı Özgün Makale
Basınçlı Tankların Sismik Kırılganlıklarının Gözlemsel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Türk deprem araştırma dergisi (Online), Vol. 3, No. 1, Ocak 2021, ISSN: 2687-301X
OZTURK SEZER, AKGUL KAYAHAN, SARI ALİ
Ali Sarı Özgün Makale
Depremde Atık Yönetimi İstanbul'un Deprem Gerçeği
İstanbul/TÜRKİYE, 2021, s. 244-269, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş.
SÖZEN SEVAL
Seval Sözen Bilimsel KitapKitap Bölümü
ÇOKLU DEPREM SERİLERİNİN DÜZENSİZ YAPILARIN SİSMİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ
Uludag University Journal of the Faculty of Engineering, Ağustos 2022, ISSN: 2148-4147
OYGUÇ REŞAT ATALAY, TOROS ÇAĞATAY
Reşat Atalay Oyguç Özgün Makale
FARKLI TAŞIYICI SİSTEMLERE ve DÖŞEMELERE SAHİP ÇOK KATLIBETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), 2 Mart 2016
YEŞİLYURT ALİ,AYVAZ YUSUF
Ali Yeşilyurt Tam metin bildiri
Konut İçi Deprem Risklerini Azaltmaya Yönelik Tasarım Rehberi
İstanbul/TÜRKİYE, 2023, İTÜ Yayınevi
GARİP SENİYE BANU, GARİP ERVİN, GÜZELCİ ORKAN ZEYNEL
Ervin Garip Bilimsel Kitap

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930