ARAMA SONUÇLARI

Toplam 484 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Konut İçi Deprem Risklerini Azaltmaya Yönelik Tasarım Rehberi
İstanbul/TÜRKİYE, 2023, İTÜ Yayınevi
GARİP SENİYE BANU, GARİP ERVİN, GÜZELCİ ORKAN ZEYNEL
Seniye Banu Garip Bilimsel Kitap
DEPREM VE DEPREM SONRASI İKİNCİL AFETLERDEN ETKİLENME RİSKİ YÜKSEK İLÇELERİN SU VE SANİTASYON KAPASİTELERİNİN AFET RİSK YÖNETİMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 11 Ekim 2023
SALOĞLU DERTLİ DİDEM
Didem Saloğlu Dertli Özet Bildiri
Geleneksel Yapı Sisteminin Deprem Performansına İlişkin Özgün Bir Örnek: Antakya Lisesi
Journal of Architectural Sciences and Applications, Ocak 2024, ISSN: 2548-0170
GÖÇER CANER
Caner Göçer Özgün Makale
Konut İçi Deprem Risklerini Azaltmaya Yönelik Tasarım Rehberi
İstanbul/TÜRKİYE, 2023, İTÜ Yayınevi
GARİP SENİYE BANU, GARİP ERVİN, GÜZELCİ ORKAN ZEYNEL
Ervin Garip Bilimsel Kitap
Betonarme Yapıların Performansa Göre Değerlendirilmesinde Esnek Yaklaşım
6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16 Ekim 2007
PAKDAMAR FERHAT,GÜLER KADİR
Ferhat Pakdamar Tam metin bildiri
ŞUBAT 2023 TÜRKİYE DEPREMLERİ, BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI VE GÜÇLENDİRME
Beton2023 Hazır Beton Kongresi, 8 Kasım 2023
SARİ BİLAL, GÖKSU CAGLAR, DEMİR CEM, İLKİ ALPER
Alper İlki Tam metin bildiri
Afet Affetmez
İstanbul/TÜRKİYE, 2018, Tekin Yayınevi
KADIOĞLU MİKDAT
Mevcut Yapıların Depreme Hazırlık Değerlendirmesi: Bingöl İli Örneği
Türk Deprem Araştırma Dergisi, Haziran 2021, ISSN: 2687-301X
NEMUTLU OMER FARUK, BALUN BİLAL, SARI ALİ
Ali Sarı Özgün Makale
Sonlu Elemanlar Modeli Anomaliliklerinin Sıvı Depolama Tanklarının Sismik Performans Değerlendirmesine Etkisi
Türk Deprem Araştırma Dergisi, Aralık 2021, ISSN: 2687-301X
AKGUL KAYAHAN, SARI ALİ, ALHAN CENK
Ali Sarı Özgün Makale
Basınçlı Tankların Sismik Kırılganlıklarının Gözlemsel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Türk deprem araştırma dergisi (Online), Vol. 3, No. 1, Ocak 2021, ISSN: 2687-301X
OZTURK SEZER, AKGUL KAYAHAN, SARI ALİ
Ali Sarı Özgün Makale
Yığma binaların tasarımında gelişmeler ve deprem yönetmeliğine yansımaları
Prof.Dr. Hasan Boduroğlu Sempozyumu, 9 Mayıs 2016
İLKİ ALPER,İSPİR ARSLAN MEDİNE,DEMİR CEM
Cem Demir Tam metin bildiri
Bursa İlinde Tarihi Camilerin Yer Aldığı Hanlar Bölgesi Yerel Zemin Koşulları
Bursa Tarihi Cami Minarelerinin Deprem Davranışı, 27 Kasım 2021
İYİSAN RECEP, HAŞAL EMRE, AKBAŞ MERVE
Merve Akbaş Kaplan Tam metin bildiri
42 Katli Betonarme Binanin Farkli Tasarim Yöntemleri İçin Yapisal Ve Finansal Performans Değerlendirmesi
8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2015
DEĞER ZEYNEP, WALLACE JOHN
Zeynep Değer Tam metin bildiri
Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinin Afetselliğinin İncelenmesi ve Mekansal Analiz Teknikleriyle Yerleşime Uygun Alanların Belirlenmesi
Türk Deprem Araştırma Dergisi, 2019, ISSN: 2687-301X
KARAAĞAÇ DERYA,KARAMAN HİMMET,AKTUĞ BAHADIR
Himmet Karaman Özgün Makale
1998 Ceyhan Depreminde Orta Hasar Görmüş Betonarme Binaların Performanslarının Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi
8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2015
MERT TUĞSAL ÜLGEN,TAŞKIN AKGÜL BEYZA
Beyza Taşkın Tam metin bildiri
Planda Düzensiz Betonarme Bir Binanın Arsa Yöntemi İle Performansının Değerlendirilmesi
8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2015
KARA FATMA İLKNUR,TAŞKIN AKGÜL BEYZA
Beyza Taşkın Tam metin bildiri
Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Çözümleme Sonuçları İle Hasar Göstergelerinin Uyumluluğunun İncelenmesi
Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 26 Mayıs 2003
HASGÜR ZEKİ,TAŞKIN AKGÜL BEYZA,CEYDA NUR
Beyza Taşkın Tam metin bildiri
06 Haziran 2000 Orta Çankırı Depreminin Değerlendirilmesi
Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 26 Mayıs 2003
TAŞKIN AKGÜL BEYZA,ÖZDEMİR ÇAĞLAYAN PINAR,MERAL ÖZEL NURCAN
Beyza Taşkın Tam metin bildiri
Betonarme Perdeler İle Güçlendirilmiş Okul Binalarında Dayanım Azaltma Katsayısının Değişiminin İrdelenmesi
8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2015
ORKUN GÖRGÜLÜ,TAŞKIN AKGÜL BEYZA
Beyza Taşkın Tam metin bildiri
Seismic performance of retrofitted sub-standard RC buildings
16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, 14 Haziran 2018
İLKİ ALPER,TORE ERKAN,DEMİR CEM,CÖMERT MUSTAFA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930